Hender
Foto: iStockphoto

Helse

Med en aldrende befolkning står vi som samfunn overfor en rekke viktige oppgaver som trenger effektive og bærekraftige løsninger. Teknologien og forskningen innenfor medisin er i en rivende utvikling.

Utvikling av standarder innenfor helse og omsorg bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet og mer effektiv bruk av fellesskapets midler. Våre standarder vil være viktige verktøy for brukere og oppdragsgivere i helsesektoren.

Faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere

NS 6510 beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Selv om standarden primært er rettet mot sykepleie utført i primærhelsetjenesten, kan den også benyttes i spesialisthelsetjenesten. Les mer om NS 6510

Renhold i helse- og omsorgstjenester

Standarden NS 6600 skal bidra til å sikre riktig kvalitet på renholdet i helse- og omsorgstjenesten. Den er et ledelsesverktøy for ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Les mer om NS 6600

Smittevernveiledninger for ulike bransjer

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. 
Les mer om smittevernveiledninger

Les mer om standarder for smittevern

Tannpleie

Området tannpleie har alene ca 150 standarder som dekker terminologi, materialer, fargeuttak, instrumenter og utstyr. Dette innebærer at alt tannteknisk utstyr i tannlegekontorene i dag er standardisert.

Både innenfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO utarbeides standarder for metoder og spesifikasjoner av materialer, terminologi, instrumenter og øvrig utstyr brukt på alle områder innenfor tannpleie.

Helsetekstiler

Hensikten med standarder for helsetekstiler er å redusere antall modeller og tilpasse produktstørrelsene til dagens brukere. Færre modeller og bedre tilpasning vil medføre store besparelser i innkjøp, lagerplass og vedlikehold.

Vil du påvirke?

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene, ta kontakt!

Det foregår mye standardiseringsarbeid på europeisk og globalt nivå innenfor helse. Det finnes over 40 europeiske og internasjonale ekspertkomiteer på ulike områder hvor norske eksperter har anledning til å delta og påvirke utviklingen av standarder. Mye av arbeidet er knyttet til medisinsk teknisk utstyr. Norske eksperter er i dag blant annet med på å lage standarder for tannpleie, laboratorieutstyr, redningssystemer og utstyr i ambulanser.

Kontaktpersoner

Marit Kveine Nygren: Helse og omsorg
Team bærekraft og helse
Fag- og personalleder
907 70 628 / mny@standard.no

Hilde Aarefjord: Helsetekstiler, laboratoriemedisin, redningssystemer
Prosjektleder
489 53 279 / haa@standard.no 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NS-EN 15224:2016

Standard

NOK 1 615,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for kvalitet - NS-EN ISO 9001:2015 for helse- og omsorgstjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2017-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3357:2016

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Helsevesen - Unisexbukser

LanguageNorskEdition: 1 (2016-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Medisinske laboratorier — Krav til kvalitet og kompetanse (ISO 15189:2022)

LanguageEngelskEdition: 2022-12 (2022-12-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 12251:2004

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Sikker identifisering av brukere i helsesektoren - Sikkerhet ved autentisering med passord

LanguageEngelskEdition: 1 (2004-11-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 16 650,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk — Interoperabilitet mellom enheter — Del 10101: Kommunikasjon med pasienttilknyttet medisinsk utstyr — Nomenklatur (ISO/IEEE FDIS 11073-10101:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-09 (2020-10-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 14484:2003

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Internasjonal overføring av personlig helseinformasjon som omfattes av EU-direktivet for databeskyttelse - Overordnet sikkerhetspolicy

LanguageEngelskEdition: 1 (2004-02-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 14485:2003

Standard

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Veiledning i behandling av personlig helseinformasjon i internasjonale anvendelser som omfattes av EU-direktivet for databeskyttelse

LanguageEngelskEdition: 1 (2004-02-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 804,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Harmoniserte datatyper for informasjonsutveksling (ISO 21090:2011)

LanguageEngelskEdition: 1 (2011-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Medisinsk utstyr — Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2019)

LanguageEngelskEdition: 2019-12 (2020-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 6600:2021

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-09-17)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

Kurs

NOK 5 800,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten,27.04.23, Fornebu

Date: 2023-04-27Location: Fornebu (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description