Hender og helsejournal

E-helse

Standardisering innenfor e-helse foregår både på europeisk, nasjonalt og globalt plan, og Standard Norge har en egen komité som ivaretar norske interesser når standarder for e-helse skal lages.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har deetablert komiteen TC 251 Health Informatics og i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO heter komiteen TC 215 Health Informatics. Disse komiteene har et nært samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner som har aktiviteter innenfor standardisering. De er organisert i et "Joint Executive Council" (JEC)  som i noen grad avtaler framdrift, arbeidsfordeling, tyngden på satsingen osv.

Ved siden av standardiseringskomiteene har flere europeiske prosjekter arbeidet med IKT-løsninger for helse-, sosial- og velferdsområdet. Til en viss grad er det slik at dette vil være i grenselandet mellom IKT, personidentifikasjon, personvern og sikkerhet.

Komplekse systemer

Størrelsen og kompleksiteten for helseinformatikksystemene som er i bruk i dag, fører til at mange allmenne problemstillinger fra andre standardiseringskomiteer tas inn i helsesektoren.

Problemstillingene er for eksempel knyttet til virksomhetsarkitektur, sikkerhet, sosiale medier, nettskyanvendelser, åpen tjenestearkitektur og utlisensiering.

Les mer om SN/K 559 e-helse

Kontaktpersoner

Gina Lind
Prosjektleder
gli@standard.no

Truls Petersen
Leder markedsutvikling
970 88 101 / tpe@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 87 83 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 10418: Instrumentspesifikasjon - INR-monitor (International Normalized Ratio) (ISO/IEEE 11073-10418:2014, korrigert versjon 2014-05-01)

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur (HISA) — Del 1: Organisasjonsperspektiv (ISO 12967-1:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-11 (2020-11-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur (HISA) — Del 2: Informasjonsperspektiv (ISO 12967-2:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-11 (2020-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur (HISA) — Del 3: Dataperspektiv (ISO 12967-3:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-11 (2020-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Kommunikasjon av elektronisk pasientjournal - Del 1: Referansemodell (ISO 13606-1:2019)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Digital behandling av og kommunikasjon med medisinske bilder (DICOM) inkludert informasjonssystemintegrasjon og databehandling (ISO 12052:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access