Hender og helsejournal

Helseinformatikk

Å kunne tilby gode IKT-løsninger på helse-, sosial- og velferdsområdet er et prioritert området for norske myndigheter. Standardiseringsarbeidet på dette feltet foregår både på europeisk, nasjonalt og globalt plan, og Standard Norge har en egen komité som ivaretar norske interesser når standarder for helseinformatikk skal lages.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har deetablert komiteen TC 251 Health Informatics og i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO heter komiteen TC 215 Health Informatics. Disse komiteene har et nært samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner som har aktiviteter innenfor standardisering. De er organisert i et "Joint Executive Council" (JEC)  som i noen grad avtaler framdrift, arbeidsfordeling, tyngden på satsingen osv.

Ved siden av standardiseringskomiteene har flere europeiske prosjekter arbeidet med IKT-løsninger for helse-, sosial- og velferdsområdet. Til en viss grad er det slik at dette vil være i grenselandet mellom IKT, personidentifikasjon, personvern og sikkerhet.

Komplekse systemer

Størrelsen og kompleksiteten for helseinformatikksystemene som er i bruk i dag, fører til at mange allmenne problemstillinger fra andre standardiseringskomiteer tas inn i helsesektoren.

Problemstillingene er for eksempel knyttet til virksomhetsarkitektur, sikkerhet, sosiale medier, nettskyanvendelser, åpen tjenestearkitektur og utlisensiering.

Les mer om SN/K 120 Helseinformatikk.

Kontaktpersoner

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 87 83 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 969,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 10418: Instrumentspesifikasjon - INR-monitor (International Normalized Ratio) (ISO/IEEE 11073-10418:2014, korrigert versjon 2014-05-01)

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur (HISA) — Del 1: Organisasjonsperspektiv (ISO 12967-1:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-11 (2020-11-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur (HISA) — Del 2: Informasjonsperspektiv (ISO 12967-2:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-11 (2020-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur (HISA) — Del 3: Dataperspektiv (ISO 12967-3:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-11 (2020-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Kommunikasjon av elektronisk pasientjournal - Del 1: Referansemodell (ISO 13606-1:2019)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Helseinformatikk - Digital behandling av og kommunikasjon med medisinske bilder (DICOM) inkludert informasjonssystemintegrasjon og databehandling (ISO 12052:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access