Dataskjermer
Foto: iStockphoto

IT-sikkerhet

Mange har opplevd at det de har lagret på en datamaskin blir borte, og noen opplever at andre skaffer seg tilgang til deres informasjon. Det kan til og med hende at noen overtar identiteten din. Det er verken hyggelig eller enkelt å rydde opp i. Noen ganger skyldes det feil ved maskiner, andre ganger ved nettverk. Iblant kan menneskelige feil spille en rolle, og noen ganger blir en utsatt for bevisste angrep.

Standardene i ISO/IEC 27000-serien har til hensikt å sikre virksomheters informasjon og å ha et system for dette.

Etter hvert som enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet gjør seg mer avhengig av fungerende IT-systemer, er det viktig at vi har et bevisst forhold til alle mulige trusler som medfører andre virkninger enn de vi vil ha.

Det er viktig at all IT-bruk er sikker. Utstyr styres av IT-systemer, penger utveksles ved hjelp av IT-systemer og beslutninger støttes av IT-systemer osv. Vi ønsker at dette kan gjennomføres uten at systemene brytes ned og uvedkommende overtar og lar systemene utføre oppgaver de ikke var tiltenkt.

Dette er noen av spørsmålene Standard Norge er engasjert i når det gjelder standardiseringsarbeidet på  IT-sikkerhetsområdet.

Ledelsessystem for IT-sikkerhet

Standardene i ISO/IEC 27000-serien har til hensikt å sikre virksomheters informasjon og å ha et system for dette.

Etablering og implementering av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet i en organisasjon påvirkes av organisasjonens behov og mål, sikkerhetskrav, de organisatoriske prosessene som benyttes, samt størrelsen og strukturen på organisasjonen. Alle disse påvirkende faktorene forventes å endre seg over tid.

Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjon ved å benytte en risikostyringsprosess, og dette gir tillit hos interesseparter ved at risikoer er tilstrekkelig håndtert.

Flere av standardene i ISO/IEC 27000-serien er oversatt til norsk. Du kan kjøpe enkeltvise standarder eller vår standardsamling som inneholder et utvalg av de mest sentrale standardene i serien.

Blant de mest sentrale standardene i serien er:

 • NS-EN ISO/IEC 27000
  Holder rede på sammenhengene mellom standardene og begreper som benyttes i serien. Denne kan være en god start for å få oversikt.
 • NS-EN ISO/IEC 27001
  Stiller krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Dette er standarden som det kan sertifiseres i forhold til, og resten av serien er en utdypning og veiledning i forhold til denne standarden. Les mer om NS-EN ISO/IEC 27001
 • NS-EN ISO/IEC 27002
  Gir god praksis i forhold til hva en bør gjøre, hva en bør vurdere og hva en bør ha på plass.
 • NS-ISO/IEC 27003
  Skisserer mulige strategier for å iverksette en prosess for å innføre et ledelsessystem for informasjonssikring.
 • NS-ISO/IEC 27004
  Hjelper til med hvordan man måler tilstanden før, under og etter innføringen av sikringstiltak.
 • NS-ISO/IEC 27005
  Omhandler risikostyring av informasjonssikkerhet.

Kontaktpersoner

Lars Erik Jensen
Team samferdsel, logistikk og digitalisering
Fag- og personalleder
926 60 390 / lej@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Popular standards

IT-sikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 505,00 (excl. VAT)

IT-sikkerhet - Et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien.

Languageno/en no/enEdition: 1 (2012-06-01)

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Sikringsteknikker — Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet — Oversikt og terminologi (ISO/IEC 27000:2018)

LanguageEngelskEdition: 2020-02 (2020-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 615,00 (excl. VAT)

Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern — Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet — Krav

LanguageEngelskEdition: 3 (2023-01-18)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Sikringsteknikker — Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet — Krav (ISO/IEC 27001:2013 innbefattet Cor 1:2014 og Cor 2:2015)

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-30) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 587,00 (excl. VAT)

Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls

LanguageEngelskEdition: 3 (2022-02-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 701,00 (excl. VAT)

Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls

LanguageEngelskEdition: 3.0 (2022-02-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 980,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Veiledning

LanguageEngelskEdition: 2 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 137,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Overvåking, måling, analyse og evaluering

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern — Retningslinjer for risikostyring av informasjonssikkerhet

LanguageEngelskEdition: 4 (2022-11-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Sikringsteknikker — Krav til virksomheter som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer for informasjonssikkerhet (ISO/IEC 27006:2015, innbefattet Amd 1:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-11 (2020-12-09)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern — Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer for informasjonssikkerhet (ISO/IEC 27007:2020)

LanguageEngelskEdition: 2022-01 (2022-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 587,00 (excl. VAT)

Information technology — Security techniques — Guidelines for the assessment of information security controls

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-01-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern — Sektorspesifikke anvendelser av ISO/IEC 27001 — Krav

LanguageEngelskEdition: 2 (2021-05-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 615,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet for intersektor- og interorganisasjonskommunikasjon

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Kurs i NS-ISO/IEC 27001:2022 - Informasjonssikkerhet

Kurs

NOK 5 800,00 (excl. VAT)

Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet,25.05.23, Fornebu

Date: 2023-05-25Location: Fornebu (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description