Kontrakt, avtale
Foto: iStockphoto

Kontraktsstandarder – bygg, anlegg og eiendom

Standard Norge har utarbeidet en rekke ulike kontrakter og blanketter for bygg, anlegg og eiendom. Det finnes egne kontrakter for forbrukerforhold, og disse kontraktene er tilpasset forbrukerlovgivningen.

Kontrakter og blanketter innenfor bygg og anlegg består av følgende standardgrupper:

 • Standardkontrakter om utførelse av bygg og anlegg, inkludert underentreprise
 • Standardkontrakter for totalentreprise, inkludert underentreprise
 • Standardkontrakter for prosjektering, rådgivning og byggeledelse
 • Standardkontrakt for kjøp av byggevarer
 • Standard for prosedyrer ved overtakelse av bygg og anlegg

Standard Norge har utarbeidet egne utfyllingsblanketter som kan brukes i tilknytning til de ulike standardene. Les mer om eBlanketter.

Forbrukerforhold

Innenfor bygg og anlegg har vi ulike lover som gir ufravikelige regler som skal verne forbrukeren:

 • Bustadoppføringslova gjelder for oppføring av nye boliger og fritidsboliger.
 • Håndverkertjenesteloven gjelder for arbeid på fast eiendom.
 • Avhendingslova gjelder blant annet for forbrukerens kjøp av ny bolig som allerede er fullført.
 • Forbrukerkjøpsloven blant annet gjelder for forbrukerens kjøp av byggesett til ny bolig.

For alle disse lovene har Standard Norge utarbeidet skreddersydde forbrukerblanketter som kan brukes når du som forbruker skal inngå kontrakter. Les mer om forbrukerblanketter.

Elektroniske blanketter

 Alle blanketter finnes i elektroniske versjoner, der man kan legge inn faste opplysninger til eget bruk. Les mer om eBlanketter.

Engelske versjoner

 De fleste av kontraktene og blankettene finnes også på engelsk.

Les mer om de ulike juridiske standardene som Standard Norge utgir.

 

Komiteer

Komiteer som arbeider med nye eller reviderte juridiske standarder

 • SN/K 360 Langvarige leiekontrakter
 • SN/K 367 Utbyggingsavtaler
 • SN/K 378 Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter 

Komiteer som arbeider med forbrukerblankettene

 • SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

Kontaktperson

Hilde M. Larmerud
Prosjektleder
938 90 746 / hla@standard.no

Marthe Flaskerud Hagberg
Prosjektleder
960 49 049 / mfh@standard.no

Sofie Ivara Nicolaissen
Team byggteknikk og kontrakter
Leder markedsutvikling
980 94 376 / sin@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Popular standards

NOK 3 504,00 (excl. VAT)

Standardsamling som inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter. Standardsamling P-801

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard

Juridiske standarder for bygg og anlegg

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 005,00 (excl. VAT)

Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

LanguageNorsk

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NOK 4 005,00 (excl. VAT)

Denne standardsamling inneholder de juridiske standardene som er oversatt til engelsk: NS 8401.E, NS 8402.E, NS 8403.E, NS 8405.E, NS 8406.E, NS 8407.E, NS 8409.E, NS 8415.E, NS 8416.E og NS 8417.E

LanguageEngelsk

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NS 8405:2008

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Norsk bygge- og anleggskontrakt

LanguageNorskEdition: 2 (2008-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8406:2009

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

LanguageNorskEdition: 1 (2009-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8407:2011

Standard

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

LanguageNorskEdition: 1 (2011-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8415:2008

Standard

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

LanguageNorskEdition: 1 (2008-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8416:2009

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

LanguageNorskEdition: 1 (2009-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8417:2011

Standard

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

LanguageNorskEdition: 1 (2011-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8401:2010

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

LanguageNorskEdition: 1 (2010-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8402:2010

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

LanguageNorskEdition: 1 (2010-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 369,00 (excl. VAT)

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 369,00 (excl. VAT)

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

LanguageNorskEdition: 2 (2008-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 369,00 (excl. VAT)

Formular for kontrakt om totalentreprise

LanguageNorskEdition: 2 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 369,00 (excl. VAT)

Byggblankett. Formular for underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

LanguageNorskEdition: 1 (2008-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 369,00 (excl. VAT)

Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

LanguageNorskEdition: 1 (2008-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access

NOK 369,00 (excl. VAT)

Formular for kontrakt om totalunderentreprise

LanguageNorskEdition: 2 (2012-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket eForm
Get online access