Risikostyring

Risikovurdering er en samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Dette handler om å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko, og identifisere tiltak som kan redusere risikoen.

Den norske standarden, NS 5814 Krav til risikovurdering, stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess. Standarden beskriver også risikovurderingens plass i risikostyring og faktorer som påvirker planlegging og gjennomføringen av risikovurderinger. Dette gjelder for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.

Tidstilpassing
Risikovurderinger gjennomføres ved å planlegge aktiviteter eller tiltak både ved etablering og ved endringer av eksisterende virksomhet. Uavhengig av formålet er det viktig at risikovurderingen tilpasses i tid slik at resultatet foreligger før beslutninger skal tas.

Beslutte tiltak og velge løsninger
NS 5814 Krav til risikovurderinger er en generell standard rettet mot fag, bransjer og næringer som ikke har egne standarder for risikovurdering. Den er et hjelpemiddel for virksomheter slik at de kan beslutte tiltak eller velge løsninger for å forebygge risiko.

Kontaktpersoner

Guri Kjørven
Prosjektleder
970 46 151 / gkj@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Popular standards

NOK 1 103,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Retningslinjer

LanguageNorskEdition: 1 (2018-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 779,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Retningslinjer

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

ISO 31000:2018

Standard

NOK 891,00 (excl. VAT)

Risk management — Guidelines

LanguageEngelskEdition: 2 (2018-02-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

Risikostyring

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 500,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO 31000:2009, NS-ISO/IEC 31010:2009 og SN-ISO Guide 73:2009.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options

NS 5814:2008

Standard

NOK 509,00 (excl. VAT)

Krav til risikovurderinger

LanguageNorskEdition: 2 (2008-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 5815:2006

Standard

NOK 509,00 (excl. VAT)

Risikovurdering av anleggsarbeid

LanguageNorskEdition: 1 (2006-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 621,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Veiledning til implementering av NS-ISO 31000

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-04-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 621,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Terminologi

Languageno/en no/enEdition: 1 (2010-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 835,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Metoder for risikovurdering

LanguageNorskEdition: 1 (2012-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options