Rafting

Risiko

Risiko er en nødvendig del av virksomheten, og i en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for enhver organisasjon.

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Risikoer som påvirker organisasjonen din kan få konsekvenser for omdømme, økonomiske resultater, og for oppfølging av miljø-, sikkerhets- og samfunnsmessige forhold.

Risikovurdering

Den norske standarden, NS 5814 Krav til risikovurdering, stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess. Standarden beskriver også risikovurderingens plass i risikostyring og faktorer som påvirker planlegging og gjennomføringen av risikovurderinger. Dette gjelder for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.

Les mer om NS 5814

Risikovurdering av anleggsarbeid

NS 5815 etablerer krav til hva en risikovurdering av utførelsen av anleggsarbeid skal inneholde for å oppfylle de krav som ligger i HMS-lovgivningen og andre relevante lover og forskrifter. NS 5814 er overordnet og generell, mens NS 5815 er fagspesifikk for anleggsarbeid og er utarbeidet for å gi tilstrekkelig veiledning for å kunne utføre risikovurderinger for ulike anleggsarbeid.

Les mer om NS 5815

Risikostyring

Den internasjonale standarden ISO 31000 Risikostyring omhandler krav til risikovurderinger, og er et hjelpemiddel for bedriftene for å kunne ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko. Standarden stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess.

Les mer om ISO 31000

Samfunnssikkerhet

Standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner og spesifiserer krav og retningslinjer til prosesser og tjenester innenfor området samfunnssikkerhet. Det finnes en rekke norske og internasjonale standarder innenfor samfunnsikerhet, beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger og kontinuitetsledelse. 

Les mer om standarder for samfunnssikkerhet og kontinuitetsledelse

Kontaktpersoner

June Munkejord
Prosjektleder
959 46 799 / jmu@standard.no

Heidi Eidskrem
Markedsleder
922 49 048 / hei@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Popular standards

NS 5814:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Krav til risikovurderinger

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-04-28)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Retningslinjer

LanguageNorskEdition: 1 (2018-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 974,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Retningslinjer

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Risikostyring

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 550,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO 31000, NS-ISO/IEC 31010 og SN-ISO Guide 73.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NS 5815:2006

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Risikovurdering av anleggsarbeid

LanguageNorskEdition: 1 (2006-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Veiledning til implementering av NS-ISO 31000

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-04-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Terminologi

Languageno/en no/enEdition: 1 (2010-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 179,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Metoder for risikovurdering

Languageen/fr en/frEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Kurs

NOK 5 400,00 (excl. VAT)

Digitalt kurs i NS 5814 29. og 30.09.21

Date: 2021-09-29Location: Digitalt kursLanguage: Norsk

Information  Course description

Digitalt kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Kurs

NOK 5 400,00 (excl. VAT)

Digitalt kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer, 28. oktober 2021

Date: 2021-10-28Location: Digitalt kursLanguage: Norsk

Information  Course description