Foto: Nicolas Tourrenc

Oversikt over standarder for samfunnssikkerhet

Nedenfor finner du en oversikt over nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og tekniske rapporter knyttet til samfunnssikkerhet.

Standardene kjøper du enkelt lenger ned på siden, hvor du finner kjøpsknapper og produktinformasjon til hver enkelt standard.

Nasjonale standarder

 • NS 5830 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi
 • NS 5831 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring
 • NS 5832 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse
 • NS 5834 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom
 • NS 5814 Krav til risikovurderinger
 • NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid

Europeiske standarder

 • NS-EN 14383-1 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms

Europeiske tekniske rapporter

 • CEN/TR 14383-2 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning
 • CEN/TR 14383-5 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations
 • CEN/TR 14383-7 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities
 • CEN/TR 14383-8 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles
 • CEN/TS 14383-3 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 3: Boliger / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 3: Dwellings
 • CEN/TS 14383-4 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 4: Shops and offices
 • NS-EN 14383-1 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms
 • ENV 14383-2 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 2: Urban planning
 • BS PD CEN/TR 16705  Perimeter protection. Performance classification methodology

ISO-standarder

 • NS-EN ISO 22300 Samfunnssikkerhet - Terminologi
 • NS-ISO 22301 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav
 • NS-ISO 22320 Samfunnssikkerhet - Kriseledelse - Krav til hendelsesrespons
 • NS-EN ISO 22311 Samfunnssikkerhet - Videoovervåking - Eksportinteroperabilitet
 • NS-EN ISO 22313 Sikkerhet og resiliens - Ledelsessystemer for forretningskontinuitet -Veiledning om bruk av ISO 22301
 • NS-EN ISO 22397 Samfunnssikkerhet - Retningslinjer for inngåelse av partneringavtaler
 • ISO 22398 Societal security - Guidelines for exercises 
 • NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
 • SN-ISO Guide 73 Risikostyring - Terminologi
 • Flere av disse standardene finner du også i vår standardsamling "Samfunnssikkerhet".

ISO tekniske rapporter

 • ISO 22315 Societal security -- Mass evacuation -- Guidelines for planning
 • ISO/TR 22312 Societal security -- Technological capabilities

Last updated: 2021-07-09

NS 5830:2012

Standard

NOK 450,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi

LanguageNorskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5831:2014

Standard

NOK 450,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring

LanguageNorskEdition: 1 (2014-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5832:2014

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse

LanguageNorskEdition: 1 (2014-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5834:2016

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

LanguageNorskEdition: 1 (2016-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5834:2016

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5814:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Krav til risikovurderinger

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-04-28)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5815:2006

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Risikovurdering av anleggsarbeid

LanguageNorskEdition: 1 (2006-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 635,00 (excl. VAT)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer

LanguageEngelskEdition: 1 (2006-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

BS PD CEN/TR 14383-5:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 4 771,00 (excl. VAT)

Prevention of crime. Urban planning and building design. Petrol stations

LanguageEngelsk

Product information

Information Monitor standard
Order
Get online access

NOK 635,00 (excl. VAT)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler

LanguageEngelskEdition: 1 (2009-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles

LanguageEngelskEdition: 1 (2009-09-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 635,00 (excl. VAT)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer

LanguageEngelskEdition: 1 (2006-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 635,00 (excl. VAT)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer

LanguageEngelskEdition: 1 (2006-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

BS PD CEN/TR 16705:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 5 485,00 (excl. VAT)

Perimeter protection. Performance classification methodology

LanguageEngelsk

Product information

Information Monitor standard
Order
Get online access

NOK 898,00 (excl. VAT)

Sikkerhet og resiliens — Terminologi (ISO 22300:2021)

LanguageEngelskEdition: 2021-03 (2021-03-25)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Sikkerhet og resiliens — Systemer for kontinuitetsledelse — Krav (ISO 22301:2019)

LanguageNorskEdition: 2019-11 (2020-03-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Sikkerhet og resiliens - Systemer for kontinuitetsledelse - Krav (ISO 22301:2019)

LanguageEngelskEdition: 1 (2020-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for hendelseshåndtering

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Videoovervåking - Eksportinteroperabilitet (ISO 22311:2012)

LanguageEngelskEdition: 1 (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 898,00 (excl. VAT)

Sikkerhet og resiliens — Ledelsessystemer for forretningskontinuitet — Veiledning om bruk av ISO 22301 (ISO 22313:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-02 (2020-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 635,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Retningslinjer for inngåelse av partneringavtaler (ISO 22397:2014)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 22398:2013

Standard

NOK 1 985,00 (excl. VAT)

Societal security — Guidelines for exercises

LanguageEngelskEdition: 1 (2013-09-13)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Retningslinjer

LanguageNorskEdition: 1 (2018-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Standardsamling for samfunnssikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 700,00 (excl. VAT)

Standardsamling for samfunnssikkerhet. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 22300, NS-EN ISO 22301, SN-ISO/TR 22312 og NS-ISO 22320.

LanguageEngelskEdition: 1 (2013-01-30)

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

ISO 22315:2014

Standard

NOK 1 791,00 (excl. VAT)

Societal security — Mass evacuation — Guidelines for planning

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-12-03)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Samfunnssikkerhet - Teknologisk kapasitet

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access