Sykkelparkering
Sykkelparkering Papirbredden, Drammen.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Ved bærekraftig by- og kommuneutvikling må offentlige og private aktører trekke sammen – til beste for folk og miljø. Standarder er viktige redskap på veien mot en innbyggervennlig og grønn framtid.

Utfordringene som byene og kommunene står overfor er komplekse og tverrsektorielle. Ved bruk av standarder basert på internasjonal konsensus kan vi skape bærekraftige byer og lokalsamfunn og bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Hvordan planlegge og utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn?

Standardene i ISO 37100-serien for bærekraftige byer og lokalsamfunn dekker alt en by trenger for å bli bærekraftig, slik som ansvarlig bruk av ressurser, miljøforvaltning, helse, innbyggernes trivsel og velvære, infrastruktur, sikkerhet og matsikkerhet. Standardene er rettet mot alle interessenter som er involvert i arbeidet med å opprettholde en smart by, herunder byens ledere, planleggere, politikere og innbyggere. Standardene gir både overordnede rammer som ledere og planleggere kan bruke for å definere sine mål og prioriteringer og spesifikke retningslinjer.

Hovedstandarden i serien, ISO 37101, ble introdusert i 2016 og fastsetter generelle prinsipper for hva et lokalsamfunn kan ønske å oppnå med en strategi for bærekraftig utvikling – som for eksempel ansvarlig bruk av ressurser, bevaring av miljøet og økt trivsel og velvære for innbyggerne. Den lister opp seks formål for byer som kan anvendes globalt: generell attraktivitet; bevaring og forbedring av miljøet; resiliens; ansvarlig ressursbruk; sosial kohesjon; innbyggernes trivsel og velvære.

Les mer om ISO 37101 Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

Internasjonalt arbeid

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn bidrar i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 268 Sustainable development in communities. SN/K 548 følger også det europeiske arbeidet i CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart and Sustainable Cities and Communities (SSCC-CG). Denne gruppen utvikler ikke standarder, men kartlegger behov for standarder og identifiseres tema som er særlig relevante for Europa.

Les mer om Standard Norges komité SN/K Bærekraftige lokalsamfunn.

Les mer om ISOs komité ISO/TC 268 Sustainable development in communities.

Kontaktpersoner

Hilde Aarefjord
Prosjektleder
489 53 279 / haa@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 828,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Terminologi

LanguageNorskEdition: 1 (2017-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn — Ledelsessystem for bærekraftig utvikling — Krav med veiledning til bruk (ISO 37101:2016)

LanguageEngelskEdition: 2022-11 (2022-12-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 329,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Indikatorer for byers serviceytelse og livskvalitet

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 804,00 (excl. VAT)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn — Oversikt over eksisterende retningslinjer og metoder for bærekraftig utvikling og robusthet i byer

LanguageNorskEdition: 1 (2020-03-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 37106:2021

Standard

NOK 3 415,00 (excl. VAT)

Sustainable cities and communities — Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities

LanguageEngelskEdition: 2 (2021-10-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 031,00 (excl. VAT)

Sustainable cities and communities — Maturity model for smart sustainable communities

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-12-04)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 37122:2019

Standard

NOK 3 587,00 (excl. VAT)

Sustainable cities and communities — Indicators for smart cities

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-05-13)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 37123:2019

Standard

NOK 3 587,00 (excl. VAT)

Sustainable cities and communities — Indicators for resilient cities

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-12-04)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 37154:2017

Standard

NOK 2 264,00 (excl. VAT)

Smart community infrastructures — Best practice guidelines for transportation

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-08-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 471,00 (excl. VAT)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

LanguageNorskEdition: 2020-10 (2020-12-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 804,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

LanguageNorskEdition: 1 (2015-09-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access