Video: Det startet som en drøm om OL

Selv om det ikke ble OL i Oslo i 2022, ble Prosjekt Jordal realisert, med godt samarbeid mellom kommunale etater, ambisiøse bærekraftsmål og standarder som viktige styringsverktøy. Bli med til Nye Jordal.

Dette er fortellingen om tre kommunale virksomheter som sammen har skapt et bærekraftig byrom og idrettsanlegg i Oslo. De tre prosjektlederne Dan Paulsen fra Bymiljøetaten, Hege Fleisje fra Vann- og avløpsetaten og Kristina Bødal fra Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune tar oss med på en omvisning og vi får ser hvordan standarder har spilt en viktig rolle i arbeidet.

Tre prosjekter – et felles mål

Filmen ble laget til bærekraftskonferansen Veier til et bærekraftig samfunn, som Oslo kommune og Standard Norge arrangerte sammen 28. april 2021.

Her kan du se de tre prosjektlederne fra Oslo kommune i samtale med konferansier Ruth Astrid Sæter.

Les vår suksesshistorie om parken rundt nye Jordal Amfi

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Last updated: 2022-02-16