Snø og is som smelter

Klima

Klima, klimaspor og måling av klimagassutslipp er områder med omfattende standardisering.

Denne siden er under ombygging.

Kontaktpersoner

Knut Jonassen
Prosjektleder
900 33 026 / kjo@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimagasser — Del 1: Spesifikasjon med veiledning på organisasjonsnivå for kvantifisering og rapportering av utslipp og fjerning av klimagasser (ISO 14064-1:2018)

LanguageEngelskEdition: 2019-02 (2019-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Klimagasser - Kvantifisering og rapportering av utslipp av klimagasser for organisasjoner - Veiledning i bruk av NS-EN ISO 14064-1

LanguageEngelskEdition: 1 (2015-06-11)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimagasser - Del 2: Spesifikasjon med veiledning på prosjektnivå for kvantifisering, overvåking og rapportering av utslippsreduksjon eller forbedret fjerning av klimagasser (ISO 14064-2:2019)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Klimagasser - Del 3: Spesifikasjon med veiledning for verifisering og validering av klimagassutsagn (ISO 14064-3:2019)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9418:2013

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Klimaspor for sjømat - Produktkategoriregler (CFP-PCR)

LanguageNorskEdition: 1 (2013-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimagasser — Krav til validerings- og verifiseringsorganer til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse (ISO 14065:2013)

LanguageEngelskEdition: 2013-04 (2013-07-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 14067:2018

Standard

NOK 3 031,00 (excl. VAT)

Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-08-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access