Person i snøstorm på strand
Foto: Unsplash

Klimatilpasning

Standarder er gode hjelpemidler for å planlegge og å ta i bruk effektiv klimatilpasning. De kan brukes av både store og små virksomheter, både offentlige og private.

Det er ikke spørsmål om vi vil oppleve klimaendringer, men heller hvor sterke de blir, hvor de geografisk vil gjøre størst utslag, hvilke topografiske faktorer det må tas hensyn til, og hvordan de slår ut overfor ulike sektorer. Men en ting er sikkert: alle blir berørt.

Hvordan skal virksomheter forberede seg, når det er så mange ubesvarte spørsmål og uklare risikobilder? Hvordan skal man planlegge for endringer som det er knyttet så stor usikkerhet til? Er det da mulig å finne metoder som gjør at virksomhetene kan gjennomføre en fornuftig klimatilpasning?

ISO 14090-serien

En gruppe ISO-standarder, bygget på siste kunnskap og beste praksis, og utviklet av eksperter fra mange land og sektorer, gir gode hjelpemidler for å planlegge og å ta i bruk effektiv klimatilpasning. De kan brukes av offentlige og private virksomheter av alle størrelser.

Standardene tar for seg metoder for planlegging og gjennomføring av klimatilpasning, kartlegging av sårbarhet, påvirkning og påfølgende risikoanalyse og -håndtering, innføring av klimatilpasning i kommuner og andre lokalsamfunn, bruk av finansielle virkemidler og lignende. 

Les mer om ISO 14090

Norsk Standard for blågrønn faktor

Norsk Standard for blågrønn faktor skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.

NS 3845 Blågrønn faktor skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon.

Les mer om NS 3845

Popular standards

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimatilpasning — Prinsipper, krav og retningslinjer (ISO 14090:2019)

LanguageNorskEdition: 2019-07 (2020-10-23)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimatilpasning — Prinsipper, krav og retningslinjer (ISO 14090:2019)

LanguageEngelskEdition: 2019-07 (2019-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimatilpasning — Retningslinjer for sårbarhet, påvirkninger og risikovurdering (ISO 14091:2021)

LanguageNorskEdition: 2021-03 (2022-02-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimatilpasning — Retningslinjer for sårbarhet, påvirkninger og risikovurdering (ISO 14091:2021)

LanguageEngelskEdition: 2021-03 (2021-03-18)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimatilpasning — Krav til og veiledning for planlegging av klimatilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn

LanguageNorskEdition: 1 (2021-09-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Klimatilpasning — Krav til og veiledning for planlegging av klimatilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn

LanguageEngelskEdition: 1 (2021-09-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access