Trafikksikkerhet - ISO 39001

I Norge har vi en nullvisjon når det gjelder drepte og hardt skadde i vegtrafikken, og innen 2024 skal antallet reduseres til 500. Skal vi få til dette, er vi avhengige av at de som kjøper og leverer transporttjenester jobber systematisk med trafikksikkerhet i egen virksomhet.

Nå har vi fått en internasjonal standard for trafikksikkerhet, NS-ISO 39001, som skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Standarden er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små.

NS-ISO 39001 - verktøy for sikkerhetskultur
Standarden er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som kreves av et styringssystem for vegtrafikksikkerhet. Mange land har allerede tatt standarden i bruk, og nå står Norge for tur.

Kravene i standarden omfatter bl.a. en kartlegging av brukere og interessenter og hvilke behov de har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og myndighet. Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også en viktig del av standarden.

Kravene er generelle og skal kunne brukes av alle organisasjoner uavhengig av hvilken oppgave de har innen vegtrafikksikkerhet og hvor i verdikjeden organisasjonene er.

NS-ISO 39001 inneholder også en kortfattet veiledning om kravene. Standarden er skrevet slik at den skal kunne brukes sammen med andre standarder for styringssystemer, f.eks. ISO 9001 for kvalitetsstyring og ISO 14001 for miljøstyring.

Kontaktperson

Guri Kjørven
Prosjektleder
970 46 151 / gkj@standard.no

Oliver Husøy
Leder markeds- og forretningsutvikling
907 94 758/ ohu@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no /
Nettprat med salg

Popular standards

NOK 1 275,00 (excl. VAT)

Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2013-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

Kurs i NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet

Kurs

NOK 4 900,00 (excl. VAT)

Kurs i NS-ISO 39001, Styringssystemer for trafikksikkerhet,140917, Lysaker

Date: 2017-09-14Location: Lysaker (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description