SN/K 066 Geoteknisk prosjektering

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Astri Eggen, NGI

Faglig ansvarlig:

Morten Lund (mlu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)