SN/K 081 Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 341 Geotechnical Investigation and Testing, ISO/TC 182/SC 1 Geotechnical investigation and testing og CEN/TC 250/SC 7 Eurocode 7 - Geotechnical design når det gjelder Eurocode 7 – Del 2. Komiteen skal støtte de norske deltakerne i arbeidet og den skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker og forslag til standarder som blir forelagt av nevnte komiteer.

Komiteen skal vurdere behovet for og utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt. Standard Norge vil sørge for nødvendig nasjonal høring. Ved oversettelse til norsk av standarder innenfor arbeidsområdet kan komiteen bli konsultert.

Mandat
Komiteens mandat ble utvidet i februar 2008 til også å omfatte oppfølging av CEN/BT WG 203 Earthworks inntil eventuell CEN/TC er etablert. Komiteens mandat er:

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 341 Geotechnical Investigation and Testing, ISO/TC 182/SC 1 Geotechnical investigation and testing, CEN/TC 250/SC 7 Eurocode 7 - Geotechnical design når det gjelder Eurocode 7 – Del 2 samt CEN/BT WG 203 Earthworks. Komiteen skal støtte de norske deltakerne i arbeidet og den skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker og forslag til standarder som blir forelagt av nevnte komiteer. Komiteen skal vurdere behovet for og utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt.

Standard Norge vil sørge for nødvendig nasjonal høring. Ved oversettelse til norsk av standarder innenfor arbeidsområdet kan komiteen bli konsultert.

De saker komiteen skal behandle forelegges av prosjektleder i Standard Norge.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.
 
Komiteen oppnevnes for en periode frem til 1. januar 2010.

Komitéleder:

Liv Hamre, Veritas

Faglig ansvarlig:

Morten Lund (mlu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)