SN/K 157 Dyrkingsmedier

Ønsker du mer informasjon om dene komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)