SN/K 183 Termisk sprøyting

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv.

Internasjonal standardiseringskomite innen fagområdet er CEN/TC 240

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Engebret Rødningen (ero@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)