SN/K 233 Totalunderentrepriser

En komité i regi av Standard Norge har revidert NS 3406 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser.

Forslaget til den nye NS 8417 var på høring våren 2011, og den endelige standarden trådte i kraft 1. juli 2011. Arbeidet i komiteen er derfor avsluttet.

Komiteen som utarbeidet NS 8417 bestod av følgende medlemmer:

  • Knut Kaasen, oppnevnt av Standard Norge, komitéleder
  • Jan Olaf Dukan, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  • Siw Linderud, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  • Bjørn Stensrud, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  • Geir Atle Mjeldheim, Maler- og byggtapetserermestrenes Landsforbund
  • Gun Marit Stenersen, Maskinentreprenørenes Forbund
  • Camilla Stenumgård, Norges Byggmesterforbund
  • Tor Backe, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS
  • Gunnar Aalde, Norsk Teknologi
  • Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær

 

Mandat vedtatt av Sektorstyret 2009-12-01

Komiteen skal revidere NS 3406 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser med tilhørende byggblanketter.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden med tilhørende byggblanketter er utgitt, og inntil 2 år.

Komitéleder:

Professor Knut Kaasen, Det juridiske fakultet

Faglig ansvarlig:

Jørgen Birkeland (jbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)