SN/K 241 Gjengede rørdeler av kobberlegeringer

Denne komiteen ble gjennopprettet i mars 2010 med oppgave å revidere NS 1757 "Gjengede rørdeler av kobberlegeringer for sammenføyning med hamp, gjengetape eller gjengetråd" .

Da arbeidet med revisjonen startet, ble NS 1757:2008 trukket som gyldig standard på grunn av uenighet i komiteen om innholdet i denne.  Komiteen har ikke kommet til enighet om det faglige innholdet i standarden så dette revisjonsarbeidet har nå stoppet opp med det resultat  og det ikke  finnes noen gyldig NS 1757 på markedet. Det finnes nå to utgaver av denne standard som begge er tilbaketrukket, NS 1757:2002 og NS 1757:2008.

Komiteen er blitt lagt passiv.

oversikt over betegnelser for kobberlegeringer

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)