SN/K 251 Totalentrepriser

Revisjon av standarden for totalentreprise

Høsten 2008 oppnevnte Standard Norge en komite som fikk i oppgave å revidere NS 3431. Komiteen hadde det første møtet i februar 2009, og gjennom totalt 17 komitemøter diskuterte de seg frem til et endelig forslag.

Den nye NS 8407 trådte i kraft 1. juli 2011, og arbeidet i komiteen er derfor avsluttet.

Komiteen
Revisjonskomiteen består av følgende personer:

 • Knut Kaasen, oppnevnt av Standard Norge, komitéleder
 • Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge
 • Jan Olaf Dukan, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
 • Siw Linderud,  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
 • Magnar Huse, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
 • Roy Frivoll, Foreningen Næringseiendom
 • Thomas Bones, Forsvarsbygg
 • Erling M. Erstad, Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arne Vinorum, Norske Boligbyggelags Landsforbund,
 • Gunnar Aalde, Norsk Teknologi
 • Eystein Abel Engh, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tore Frellumstad, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Jan Eirik Henning, Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Yvonne Curtis Delphin, Statsbygg
 • Harald Bjørlykke, Trondheim kommune
 • Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær 

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2009-12-01

Komiteen skal revidere NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med tilhørende byggblanketter.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden med tilhørende byggblanketter er utgitt, og inntil 2 år.

 

Komitéleder:

Professor Knut Kaasen, Det juridiske fakultet

Faglig ansvarlig:

Jørgen Birkeland (jbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)