SN/K 411/AG 7 Taubaneinstallasjoner for persontransport - NS 3420 Del BS

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

(Erstatter tidligere SN/K 337.)

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Knut Løe (klo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)