SN/K 514 Håndverkertjenesteloven

Standard Norge har oppnevnt en komité som skal revidere følgende to forbrukerkontrakter til håndverkertjenesloven:

  • Byggblankett 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer
  • Byggblankett 3502 Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Forslagene til nye kontrakter ble sendt på høring i juli 2012, med 1. oktober 2012 som høringsfrist.

Komiteen arbeider med å ferdigstille dokumentene slik at de nye kontraktene kan lanseres våren 2013.

 

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2009-10-28

Komiteen fikk følgende mandat:

Komiteen skal revidere byggblankett 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer og 3502 Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp).

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering.

Komiteen utpeker selv hvem som skal være komitéleder.

På sitt første møte skal komiteen fastsette en fremdriftsplan i samsvar med mandatet, og i tillegg fastsette en møteplan.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til byggblankettene er utgitt, og inntil 1 år.


 

Komitéleder:

Kjersti Ulfwi, Husbanken

Faglig ansvarlig:

Jørgen Birkeland (jbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)