SN/K 063 Jordskjelvlaster

Komiteen følger standardiseringsarbeid på fagområdet seismiske påvirkninger. Den ivaretar norske interesser på området i det europeiske (CEN) og internasjonale (ISO) arbeidet og bidrar med norsk ekspertise i dette.

Hovedfokus de siste årene har vært:

  • å påvirke i utvikling av eurokoden for prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning,
  • å utarbeide og vedlikeholde nasjonale tillegg til eurokoden,
  • å kvalitetssikre oversettelsen av eurokoden til norsk.

Komiteen er sammensatt av medlemmer fra Vegdirektoratet, NORSAR, NGI og rådgivende ingeniører.

Lenke til CEN Liste over tekniske komiteer (på TC-nivå) med blant annet komitestruktur og liste over publiserte standarder for hver teknisk komite i CEN. For eurokoder se CEN/TC 250.

Komitéleder:

Tore Søreide

Faglig ansvarlig:

Hauke Burkart (hbu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)