SN/K 137 Mat

Deler av det internasjonale arbeidet i CEN/TC 275 og ISO/TC 34 følges direkte av norske interesser. Det er for tiden ingen aktiv norsk speilkomité. Dersom du har ønsker om å delta i arbeidet eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med prosjektleder.

Komiteen følger det internasjonale arbeidet i:

  • CEN/TC 194 Redskaper i kontakt med mat
  • CEN/TC 275 Matanalyse - horisontale metoder
  • CEN/TC 387 Matdata
  • ISO/TC 34 Matvarer

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)