SN/K 541 Stillaser

SN/K 541 ble opprettet i 2011 med mandat for å utarbeide en ny Norsk Standard for stillaser. Standarden, NS 9700, ble utgitt i følgende to deler i 2016:

  • NS 9700-1 Stillaser og inndekkede konstruksjoner – Del 1: Tekniske krav og krav til opplæring, montering og bruk
  • NS 9700-2 Stillaser og inndekkede konstruksjoner - Del 2: Krav for sertifisering av stillasmontør

Komiteen er for tiden ikke aktiv.

 

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)