SN/K 012 Mobilt slokkeutstyr

Komiteen skal behandle og kommentere dokumenter og standardforslag som mottas fra
CEN/TC 70 Mobilt slokkeutstyr i forbindelse med avstemming og uttalelser.

Komiteen skal bistå norske deltagere i CEN/TC 70 med tekniske synspunkter.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i
ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at
komiteen blir nedlagt.

Komiteen er oppnevnt inntil 3 år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)