SN/K 031 Tannhjul

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv, men Standard Norge følger arbeidet i ISO/TC 60 Gears og norske eksperter deltar i standardiseringsarbeidet på dette området. 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)