SN/K 036 Idrettsdekker og tribuner

Denne komiteen følger arbeidet i de europeiske standardiseringskomiteene CEN/TC 217 Surfaces for sportsareas og CEN/TC 315 Spectator facilities.

SN/K 036 består av representanter fra Kulturdepartementet, Norges fotballforbund, Norges friidrettsforbund, Norges idrettsforbund, Multiconsult AS, Boen Bruk AS, Gulv- og takteknikk AS og ISA Sport Nordic.

CEN/TC 217 utarbeider standarder som angir krav til idrettsdekker for innendørs og utendørs bruk. En rekke standarder under revisjon. Norske eksperter deltar i revisjonsarbeidet.
Arbeidsgruppen WG10 Environmental aspects utarbeider nye standarder som ivaretar miljøaspektet. Arbeidet omfatter alle typer dekker. Det er ønskelig med deltakelse av norsk kjemi-ekspertise, især for leaching test. (testing av utlekking av gummi, tungmetaller, ftalater osv). Dersom det er av interesse å delta i arbeidet, ta kontakt med Standard Norge. 

CEN/TC 315 utarbeider standarder som angir utformingskrav for tilskuerplasser på permanente eller midlertidige underholdningsarenaer medregnet idrettsstadioner, idrettshaller og innendørs- og utendørsanlegg for å sikre deres funksjonalitet.

Komitéleder:

Morten Roa, Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)