SN/K 054 Renhold

Komiteens mandat ble gitt av sektorstyre BAE i desember 2015.

“Komiteen skal delta i den nordiske revisjonen av NS INSTA 800:2010 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet og støtte de norske deltakerne i arbeidet. Den skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir fremmet, utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standard er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal vurdere og foreslå standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov.

Komiteen skal også bidra til implementering av NS 8431 og INSTA 800 og 810, og at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og møteplan for ett år om gangen. Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. januar 2019.”

Komitéleder:

Steinar Klubben Nilsen, SINTEF Byggforsk

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)