SN/K 058 Ikke-destruktiv prøving

Komiteens virksomhetsområde omfatter standardisering innenfor NDT på "sveiseområdet" inklusiv hårdhetsmålinger og PMI (positiv material identifikasjon).

Komiteen følger arbeidet i CEN/TC 121, CEN/TC 138, ISO/TC 44 og ISO/TC 135 standarder CEN og ISO og er sammensatt av deltakere fra følgende bedrifter:

  • FORCE Technology 
  • Equinor
  • Aker Solutions
  • DNV 
  • Sigma Inspection
  • Axess
  • KIWA
  • Norsk Forening for ikke-destruktiv prøving

Oversikt over NDT-standarder (per oktober 2020)

Lenke til NDT- foreningen.

Komitéleder:

Terje Gran, DNV

Faglig ansvarlig:

Anna Solnørdal (aso@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)