SN/K 059 Tekniske tegninger og toleranser

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv, men Standard Norge følger arbeidet i CEN og ISO og ivaretar Norges forpliktelser i det europeiske standardiseringsarbeidet og overfor norske myndigheter og interessenter.

 

Standard Norge har for tiden sekretariatet for ISO/TC 10/SC 1, Technical product documentation, Basic conventions.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Jack Grimsrud (jgr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)