SN/K 068 Aluminiumkonstruksjoner

Komiteen følger standardiseringsarbeid på fagområdet aluminiumskonstruksjoner. Den ivaretar norske interesser på området i det europeiske (CEN) og internasjonale (ISO) arbeidet og bidrar med norsk ekspertise i dette.

Hovedfokus de siste årene har vært:
  • å påvirke i utvikling av eurokodene for prosjektering av aluminiumskonstruksjoner,
  • å utarbeide og vedlikeholde nasjonale tillegg til Eurokodene for prosjektering av aluminiumskonstruksjoner,
  • å påvirke i utvikling og vedlikehold av felles europeiske (CEN) og internasjonale (ISO) standarder for utførelse av aluminiumskonstruksjoner,

I tillegg drøfter komiteen også saker knyttet til de europeiske og internasjonale materialstandardene for aluminiumskonstruksjoner der dette er relevant for prosjektering og utførelse.

Komiteen er sammensatt av medlemmer fra Norsk Hydro, Statoil, Apply Leirvik og Ryfylke Aluminium Technology.

Eksterne lenker

Lenke til aktuelle komiteer i CEN og ISO.

CEN/TC 250 vedr. eurokoder

CEN/TC 135 Utførelse av stålkonstruksjoner

ISO/TC 167 Steel and Aluminium Structures

Komitéleder:

Steinar Lundberg

Faglig ansvarlig:

Roald Sægrov (ros@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)