SN/K 085 Avløp og drenering

SN/K 085 er en speilkomité til CEN/TC 165 Waste water engineering, og arbeider med oppfølging av det europeiske standardiseringsarbeidet innenfor avløp, overvann, drenering og infiltrasjon for å kunne ivareta norske krav og interesser på området. Komiteen har deltakere fra både myndigheter, produsenter, brukere og sertifiseringsorgan, og flere av medlemmene deltar i forskjellige arbeidsgrupper innenfor CEN.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)