SN/K 089 Armeringsstål

Komiteen følger standardiseringsarbeidet på fagområdet armering. Den ivaretar norske interesser på området i det europeiske (ECISS) og internasjonale (ISO) arbeidet og bidrar med norsk ekspertise i dette.

Komiteen ivaretar standardisering både innen slakkarmering og forspenning.

Hovedfokus er/har vært:

  • å revidere NS 3576-2 Krav til kamstenger B500NB, fastsatt som ny standard 1. februar 2012,
  • å revidere NS 3576-3 Krav til kamstenger B500NC, fastsatt som ny standard 1. februar 2012,
  • å utvikle ny norsk standard for rustfri armering, NS 3576-5,
  • å påvirke ECISS/TC 104 i utvikling av revidert europeisk standard for slakkarmering, EN 10080, basert på oppdatert mandat fra kommisjonen,
  • å påvirke ECISS/TC 104 i utvikling av ny europeisk standard for rustfri armering,
  • å følge arbeidet i ECISS/TC 104 med utvikling av europeisk standard for forspenning, EN 10138,
  • å følge arbeidet med øvrige standardiseringsprosjekter under ECISS/TC 104,
  • å påvirke ISO/TC 17/SC 16 i utvikling av revidert ISO EN standard for prøving av armering, ISO EN 15630,
  • å påvirke ISO/TC 17/SC 16 i utvikling og revidering av standarder for armering og relaterte produkter.

Komiteen er sammensatt av medlemmer fra Vegdirektoratet, rådgivende ingeniører, CELSA Nordic og CELSA Steelservice.

Eksterne lenker:
ECISS European Committee for Iron and Steel Standardization
ECISS/TC 104 Concrete reinforcing and prestressing steels
ISO/TC 17/SC 16 Steels for the reinforcement and prestressing of concrete

Komitéleder:

Jan Karlsen

Faglig ansvarlig:

Javad Sunde Fahadi (jsf@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)