SN/K 098 Vannforsyning

Aktiviteten i denne komiteen er lagt ned og erstattet av SN/K 386.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)