SN/K 099 Hydrometri

Dette er en norsk standardiseringskomité for vann- og sedimentmålinger i elver og vassdrag. Området omfatter også grunnvann-, snø- og nedbørsmålinger. Komiteen består av medlemmer fra myndighetene (NVE), vannkraftbransjen og konsulentbransjen. NVE har komitélederfunkssjonen. SN/K 099 gir faglig støtte til norsk deltakelse i europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid.

2020: Aktiviteten i denne komiteen er lagt ned og erstattet av SN/K 386.

Komitéleder:

Morten N. Due

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)