SN/K 105 Tekstiler

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv, men Standard Norge ivaretar Norges forpliktelser i det europeiske standardiseringsarbeidet CEN/TC 248 Textiles.

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med leder markedsutvikling.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Leder markedsutvikling Inger Jacobsen (inj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)