SN/K 106  Hjelpemidler og tilgjengelighet

Komiteen er en norsk speilkomité som følger internasjonalt arbeid innenfor hjelpemidler.

Komiteen endret i 2019 tittel fra "Hjelpemidler for funksjonshemmede" til "Hjelpemidler og tilgjengelighet" i tråd med arbeidsfeltet internasjonalt. 

Komiteens mandat og ansvarsområde
Følgende mandat ble godkjent av sektorstyre "Helse og omsorg" og er gjeldende fra 2019-11-29:
Komiteen skal bidra i utviklingen av standarder innen komiteene:
  • ISO/TC 173 Assistive products for persons with disabilities  
  • CEN/TC 293 Assistive products and accessibility
  • CEN/TC 293 WG 12 Accessbility
Komiteen skal gjøre dette ved å:
  • Understøtte arbeidet til norske eksperter som deltar i arbeidsgrupper
  • utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
  • vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
  • bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
  • gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 173 og/eller CEN/TC 293, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.
Norge leder arbeidet i en europeisk arbeidsgruppe for tilgjengelighet "Accessibility" CEN/TC 293 WG 12. Mandat for sekretariat av arbeidsgruppen er:
 
Prosjektet skal drive et internasjonalt sekretariat for CEN/TC 293.
Det har stor betydning for norske interessenter at Norge innehar dette sekretariatet.
Prosjektet vil sørge for at det kommer norske interessenter til gode ved å:
  • Spre informasjon om arbeidet til den norske bransjen.
  • Bistå norske interessenter i relaterte saker.
Prosjektet rapporter på aktiviteten til SN/K 106.

Komitéleder:

Menno Van Etten, Permobil AS

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)