SN/K 107 Maskinsikkerhet

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv, men Standard Norge følger arbeidet i CEN og ivaretar Norges forpliktelser i det europeiske standardiseringsarbeidet og overfor norske myndigheter og interessenter.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)