SN/K 108 Sterilisering av helseprodukter

Standarder for sterilisering av helseprodukter bidrar til økt pasientsikkerhet. Klare krav til steriliseringsprosessen og utstyret vil redusere sjansen for at pasienter kommer i kontakt med patogene mikroorganismer.

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 108 Sterilisering av helseprdodukter skal følge det internasjonale arbeidet i en global og en europeisk standardiseringskomité:

  • ISO/TC 198 Sterilization of healthcare products 
  • CEN/TC 102 Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices

Eksempler på viktige standarder som utvikles nå er: 

  • ISO 17665 Sterilization of health care products 
  • ISO 15883 Washer disinfectors

Mandat:

  • Følge arbeidet i ISO/TC 198 Sterilization of healthcare products og CEN/TC 102 Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices og støtte de norske deltakerne i de internasjonale komiteene og arbeidsgruppene.
  • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 198 og/eller CEN/TC 102 derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter
  • Utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk.
  • Vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
  • Bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitéleder:

Egil Lingaas, Oslo Universitetssykehus

Faglig ansvarlig:

Leif-Ove Hansen (oha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)