SN/K 111 Aluminium

Norge leder en internasjonal standardiseringskomité for materialer til produksjon av primæraluminium samt en europeisk arbeidsgruppe for ekstruderte og trukne aluminiumslegeringer.

Aktuelle internasjonale og europeiske komiteer på aluminiumsområdet er:

 • ISO/TC 226 Materialer til produksjon av primæraluminium
 • CEN/TC 132 Aluminium og aluminiumslegeringer
 • ISO/TC 79 Lettmetaller og deres legeringer
 • CEN/TC 132 Aluminium og aluminiumslegeringer

CEN/TC 132 Aluminium og aluminiumslegeringer jobber med:

 • standardisering av ubearbeidet, smidde og støpte produkter av aluminium og aluminiumslegeringer
 • betegnelse, termer og definisjoner
 • materialspesifikasjon
 • tekniske betingelser for levering, dimensjoner og toleranser 
 • testmetoder for aluminium.

Mer om CEN/TC 132 Aluminium og aluminiumslegeringer 


CEN/TC 132/WG5 Ekstruderte og trukne produkter jobber med standardisering av ekstruderte og trukne produkter (sirkulære, firkantede, rektangulære, mangekantede rør og profiler samt spesielle profiler.

ISO/TC 79 Lettmetaller og deres legeringer jobber standardisering av områdene:

 • aluminium
 • magnesium
 • titan
 • de nevnte materialenes legeringer (dvs. legeringer der aluminium, magnesium og titan er hovedelementet)

Mer om ISO/TC 79 Lettmetaller og deres legeringer 

ISO/TC 226 Materialer til produksjon av primæraluminium
jobber med standardisering av materialer til bruk i produksjon av primæraluminium, inkludert

 • aluminium oksid
 • kryolitt
 • aluminium fluorid
 • natrium fluorid
 • karbonprodukter
 • keramiske produkter

Mer om ISO/TC 226 Materialer til produksjon av primæraluminium 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Roald Sægrov (ros@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)