SN/K 120 Helseinformatikk

Denne komiteen er per april 2022 ikke aktiv. Prosjektene er overtatt av SN/K 587

SN/K 120 er referansekomité for CEN/TC 251 Health informatics og ISO/TC 215 Health informatics.

Det er norsk deltakelse i begge komiteene. Komiteene samarbeider seg i mellom, med mange ISO-, IEC-, CEN-, CENELEC- og ETSI-komiteer og med mange ulike internasjonale organisasjoner som IHE, PACS, HL7, CEFACT. For å samordne arbeidet er det etablert en arbeidsgruppe under ISO/TC 215 med samarbeid som oppgave og det er etablert et felles samordningsutvalg.

Mange av møtene i CEN- og ISO-komiteene er fellesmøter og Wienavtalen om samarbeid mellom organisasjonene brukes aktivt.

Det er et relativt nytt mandat, M/403, for europeisk arbeid omkring helseinformatikk.

ISO/TC 215 har følgende undergrupper:

 • CAG 1 Executive council, harmonization and operations
 • WG 1 Data structure
 • WG 2 Data interchange
 • WG 3 Semantic content
 • WG 4 Security
 • WG 5 Health cards
 • WG 6 Pharmacy and medicines business
 • WG 7 Devices
 • WG 8 Business requirements for Electronic Health Records
 • WG 9 SDO Harmonization

ISO-komiteen har 48 fastsatte standarder (herunder Tekniske spesifikasjoner og Tekniske Rapporter) og har 51 ulike prosjekter under arbeid.

CEN/TC 251 har følgende undergrupper:

 • WG 1 - Information Models
 • WG 2 - Terminology and knowledge representation
 • WG 3 - Security, safety and quality
 • WG 4 - Technology for interoperability

Standard Norge samarbeider nært med Helsedirektoratet på området.

Standardiseringsmessig spiller en inn til internasjonalt nivå og tar de internasjonale standardene over til norsk bruk. For å få standarder i bruk skrives disse om til norske anbefalinger, som både inneholder det viktige (materielle) i standarden og tilleggsveiledninger slik det er nødvendig. I dette legger Helsedirektoratet en stor grad av kunnskap og ikke minst tar de på seg et vesentlig ansvar for at de forstår standardene.

Helsedirektoratet har i noen år betalt et fellesbidrag for hele helsesektoren til Standard Norge og sikret tilgang til dokumenter i arbeid, deltakelse i koordineringsmøter og rapportering i forhold til beslektet standardisering i andre komiteer.
 
Komiteen har møter to til tre ganger i året, som regel ved hjelp av videokonferanser med deltakere fra Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2010-05-19

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for: 

 • ISO/TC 215 Health Informatics
 • CEN/TC 251 Health Informatics

Komiteen skal:

 • Behandle og gi innspill til forslag til standarder fra ISO/TC 215 og CEN/TC 251
 • Følge opp arbeidet i relevante underkomiteer
 • Vurdere hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter
 • Den skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 215 og CEN/TC 251
 • Vurdere hvile ISO standarder som bør fastsettes som norske standarder

Komiteen skal videre vurdere behovet for å utarbeide egne norske standarder på området og eventuelle oversettelser.

Det er et nært samarbeid med andre referansekomiteer som SN/K 171 IT-sikkerhet, SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT SN/K 250 Bank og finansielle tjenester, SN/K 186 Læringsteknologi og SN/K 188 Biometri (Person ID)

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde IKT og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. Komiteens sammensetning og mandat vurderes fortløpende.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.

Komitéleder:

Torbjørn Nystadnes, Helsedirektoratet

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)