SN/K 142 Slam

SN/K 142 skal:

  • følge opp CEN/TC 308 Characterization of sludge gjennom deltakelse i relevante standardiseringsprosjekt og ved å vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi kommentarer og forslag til norsk stemmegivning
  • vurdere behovet for å revidere og oppdatere norske standarder på slamområdet
  • foreslå hvilke CEN-standarder som bør oversettes til norsk
  • utvikle egne norske standarder på slamområdet ved behov

CEN/TC 308 - Characterization of sludge (Karakterisering av slam) skal utarbeide standarder for å bestemme egenskapene til slam.

Fastsetting av grenseverdier og spesifikasjoner for produkter og prosesser inngår ikke i oppgavene til CEN/TC 308.

CEN/TC 308 utarbeider spesielt standarder i forbindelse med EU-direktiver.

Organisasjonen Norsk Vann - bransjeorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i Norge. 

Komitéleder:

Bjarne Paulsrud, Aquateam AS

Faglig ansvarlig:

Javad Sunde Fahadi (jsf@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)