SN/K 143 Ergonomi

Den norske standardiseringskomiteen for ergonomi, SN/K 143, er en speilkomite som følger arbeidet i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 122 Ergonomics, og den internasjonale komiteen ISO/TC 159 Ergonomics.

Komiteen består av følgende medlemmer:

Jon Helge Vaeng, Arbeidstilsynet Nord-Norge, Sven Bugge, LUKS (Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter), Gaute Solberg, Det Norske Oljeselskap, Hilde Heber, Petroleumstilsynet, Adam Balfour, Human Factors, Tormod Jaksholt, NAV, Rønnaug Torsteinsen, Statoil ASA.

CEN/TC 122 Ergonomics
Den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 122 Ergonomics har en rekke arbeidsgrupper som utvikler standarder innenfor fagområdene designprinsipper, antropometri, biomekanikk, menneske-data interaksjon, signaler og kontroller og fysisk miljø. Norge deltar i enkelte av disse arbeidene.

ISO/TC 159 Ergonomics
Den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 159 Ergonomics har delt inn sitt arbeid med standarder innenfor ergonomi i følgende komiteer: Generelle prinsipper, antropometri og biomekanikk, menneske-system interaksjon (herunder bla kontrollsentra, displayer, software design), ergonomi for funksjonshemmede og fysisk miljø. De fleste av disse komiteene har også flere arbeidsgrupper som utarbeider forslag til standarder innenfor sitt område.

Komitéleder:

Jon Helge Vaeng, Arbeidstilsynet Nord-Norge

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)