SN/K 149  Kvalitetsledelse

SN/K 149 Kvalitetsstyring har til oppgave å:

  • overvåke det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor kvalitetsstyring
  • organisere den norske deltakelsen innenfor standardiseringsarbeidet på området
  • gi norske innspill til det internasjonale standardiseringsarbeidet
  • informere om standardene for kvalitetsstyring
  • bidra etter behov ved oversettelse av standardene om kvalitetsstyring

Deltakere i SN/K 149 er statlige myndigheter, næringsliv og konsulentorganisasjoner.

ISO/TC 176 Quality management and quality assurance
Dette er den internasjonale komiteen som utarbeider standarder i ISO 9000-familien.
 
Komiteen har disse underkomiteene:

  • ISO/TC 176/SC 1 Concepts and terminology
  • ISO/TC 176/SC 2 Quality systems
  • ISO/TC 176/SC 3 Supporting technologies

Mer informasjon om aktivitetene som foregår i ISO/TC 176 finner du på komiteens egen nettside og på ISOs side for ISO/TC 176. 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Alexandra Haukaas (aha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)