SN/K 165 Språkressurser - Tegnsett - Terminologi

SN/K 165 har gått inn i SN/K 144, som nå omfatter alle sider av språkressurser og de teoretiske sidene av terminologi.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)