SN/K 166 Datakommunikasjon

Denne komiteen er ikke aktiv lenger og ble lagt ned i desember 2018.

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med Standard Norge.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)