SN/K 169 Regnskap

Komiteen er under etablering (2019/2020) for å revidere standardene for regnskap.

Komiteen har utarbeidet NS 4102 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling. Standarden ble fastsatt i 2005. 

Den angir oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse til bruk ved oppstilling av årsregnskap. Standarden omfatter også en kontoramme med retningslinjer for utarbeidelse av kontoramme for enkeltforetak og bransjer, tilpasset oppstillingsplanene. 

Så langt det er mulig er kontorammen utformet for å gi spesifikasjoner for rapportering til offentlige institusjoner og ved regnskapsanalyse, regnskapssammenligning mv. Standarden er oversatt til engelsk.

Komiteen har i tillegg utarbeidet NS 4101 Regnskapsterminologi. Standarden ble fastsatt i 2007.

Standarden omhandler regnskapsterminologi som benyttes i tilknytning til eksternt regnskap, bokføring og internt regnskap. Standarden avgrenser/bygger på god norsk regnskapsskikk.

Så langt det er funnet hensiktsmessig, er begreper og definisjoner i de internasjonale regnskapsstandardene IFRS gjengitt. I den systematiske oppstillingen er det tatt med både bokmålstermer og nynorsktermer.

 

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Tor Olav Nordtømme, Handelshøyskolen BI

Faglig ansvarlig:

Marthe Flaskerud Hagberg (mfh@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)