SN/K 178 Automatisk identifikasjon og datafangst

Denne komiteen er per mars 2010 ”gjenopplivet” med nytt mannskap. I et konstituerende møte 18. mars 2010 valgte komiteen Jon Brevig fra Ekon AS som ny leder.

SN/K 178 skal være norsk "speilkomité” for standardiseringsprosjekter som pågår i CEN/TC 225 Automatic Identification and Data Capture (AIDC) Technologies and Applications og i ISO/JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques.

Komiteen har nå fått følgende sammensetning:

CapGemini  Asle Ketil Berger
Datatilsynet      Leif T. Aanensen
DNV, defence Geir Øvsttun
Dyreidentitet Gudbrand Vatn
EKON Jon Brevig
GS1 Terje Menkerud
HRAFN Geir Vevle
NorSIS Tore L. Orderløkken
OLF Thore Langeland
Posten Norge AS Sven Langerak
SAS Institute Inge Krogstad
SIFO Dag Slettemeås
SINTEF IKT Ovidiu Vermesan
Telenor Objects Marie Austenaa
Toll- og avgiftsdir. Kristian Bae
Liason:  
Post- og teletilsynet Aslaug Hagestad Nag

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2010-02-03

Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

Den skal være nasjonal speilkomité for én eller flere tekniske komiteer i CEN eller ISO, med mandat til å følge opp norske interesser det pågående internasjonale arbeidet. Den skal spesielt følge opp ISO JTC1/SC 31 og CEN/TC 225 samt CEN Workshop og Focus Groups innen fagområdet.

Komiteen må også se relasjonen til andre trådløse teknologier samt sensorteknologier og sensornettverk.

Den må også se relasjonen til standardisering innen globalt unike identifikatorer og det kommende Internet of Things (IOT)

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 2 år.

Komitéleder:

Jon Brevig, daglig leder i EKON AS

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)