SN/K 187 Ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder (ATEX)

Komiteen følger blandt annet standardiseringsarbeidet i CEN/TC305 "Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection" og representanter fra komiteen deltar i flere arbeidsgrupper (WG) under denne TC.

Komitemedlemmene består av representanter fra følgende bedrifter:

 

UiB

Presafe

Petroleumstilsynet

Arbeidstilsynet

GexCon AS

DSB

Frank Mohn Flatøy AS

NEK

Equinor

Petroleumstilsynet

 

Komiten har følgende mandat

mandat ATEX

Komitéleder:

Kees van Wingerden, GexCon AS

Faglig ansvarlig:

Jens O. Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)