SN/K 204 Samfunnsansvar

Denne komiteen følger arbeidet i:

ISO/TMB/WG Social Responsibility www.iso.org/wgsr

Arbeidet i ISO komiteen er organisert i en arbeidsgruppe underlagt ISOs tekniske styre.  Arbeidsgruppen samler eksperter fra 91 land og 42 internasjonale organisasjoner. Flertallet av landende som er representert i arbeidet er u-land.

Arbeidet med ISO 26000 er i stor grad basert på diskusjoner mellom seks ulike interessentgrupperinger (næringsliv, myndigheter, forbrukere, NGOer, arbeidstakere, forskning og tjeneste).


 

Komitéleder:

Einar Flydal, Telenor

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)