SN/K 212 Universell utforming - symboler og piktogrammer

Standarden NS 3041 Skilting - Veiledning for plassering og detaljer ble fastsatt i 2007.

Standarden skal bidra til en ryddig og helhetlig bruk av skilt slik at brukerne lett kan få den informasjon de har bruk for.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)